Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WYDANIE POSTANOWIENIA W SPRAWIE ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW
A A A

KARTA INFORMACYJNA

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
Tel: 22 695 60 86
www.mazowieckie.pl

Nr karty informacyjnej

KI – WI/14/4

Nr wersji: 6

Zatwierdził:

Piotr Sobucki

Dyrektor Wydziału Infrastruktury
dnia 21 października 2014 roku

SPRAWA:

Postępowanie egzekucyjne obowiązków o charakterze niepieniężnym.

PRZEDMIOT SPRAWY:

Wydanie postanowienia w sprawie zgłoszonych zarzutów.

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 34 § 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji / j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 /

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Punkt przyjmowania korespondencji
00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5, wejście "B", pokój 39
tel. 22 695 61 59
W przypadku możliwości załatwienia sprawy drogą elektroniczną – e-mail
winfrastruktury@mazowieckie.pl
godziny i dni urzędowania – pn - pt 8:00 - 16:00

WYMAGANE DOKUMENTY:

Decyzja wierzyciela, upomnienie zawierające wezwanie do wykonania obowiązku, wniosek wierzyciela, tytuł wykonawczy, zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego, stanowisko wierzyciela

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Postanowienie –  w sprawie zgłoszonych zarzutów.

OPŁATY: brak

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

kpa 30 dni

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ SPRAWY:

Wydział Infrastruktury

Oddział Ogólny
00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5, tel. 22 695 63 05
winfrastruktury@mazowieckie.pl
godziny i dni urzędowania – pn-pt 8- 16

TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie do właściwego organu wyższego stopnia

INFORMACJE DODATKOWE: brak

ZAŁĄCZNIKI / FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA: brak

Czas wytworzenia informacji: 2014-10-28 12:36:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Robert Stosio
Czas udostępnienia informacji: 2009-04-21 13:08:31 Osoba udostępniająca informację: Robert Stosio
Czas modyfikacji informacji: 2014-10-28 12:40:53 Osoba modyfikująca informację: Agnieszka Sztompka
  ilość odwiedzin: 3434